3.

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Autor: Jiří Škorpík, skorpik@fme.vutbr.cz

K závěrečné práci přistupujte jako k reálnému projektu, který má termín dokončení i jasnou věcnou náplň. Na mně jako vedoucím závěrečné práce je poradenství, kontrola plnění a průběžná a závěrečné hodnocení. K tomu potřebuji se s Vámi domluvit na časovém rozvrhu společných schůzek, a Vámi vypracovanou osnovu závěrečné práce společně s časovým plánem.

Společné schůzky

Na formě a časovém rozvrhu společných schůzek se domluvíme individuálně. Obvykle se nejedaná o pevně stanovené intervaly, ale o předem domluvené termíny, například přes emailovou komunikaci nebo domluvou na poslední schůzce.

Osnova věcného plnění

Věcná náplň je dána zadáním cílů závěrečné práce a na Vás je, v prvních týdnech (cca do Vánoc), vytvořit osnovu věcného plnění zadání. Tuto osnovu vytváříte na základě Vašich prvních rešerší problémů, základních výpočtů a zejména přemýšlením nad tím, jak nejlépe splnit cíle zadání ve sdělitelné formě.

Součástí vypracované osnovy je i rozpracovaný seznam literatury, ze které jste vycházel/a nebo se ji chystáte číst, protože ji považujete za přínosnou pro vypracování Vaší práce.

Časový plán

Na základě věcné náplně vypracujte časový plán prací na jednotlivých částech závěrečné práce. Tento časový plán není závazkem a lze jej v průběhu vypracovávání částečně měnit jako osnovu. Časový plán i osnova nám pomohou při komunikaci a odhalování částí, které vám dělají problémy.

Asi nejdůležitějším termínem v časovém plánu je datum dokončení práce. Toto datum by mělo být několik dnů před posledním možným termínem odevzdání. Navíc je nutné zohlednit, zda budete chtít abych Vaši práci četl průběžně nebo až jako celek. V takovém případě je nutné mi práci dát k přečtení alespoň tři týdny před posledním možným dnem odevzdání, abych práci přečetl a Vy případně mohli včas do práce zanést navrhované změny.

Těším se na spolupráci s Vámi.