OBSAH

  Škrcení plynů a par 2020
  Vznik tlakové ztráty při proudění tekutiny a její výpočet 2021
  Machovo číslo a efekty při proudění vysokými rychlostmi 2021
  Proudění plynů a par tryskami 2021
  Proudění plynů a par difuzory 2021
  Aerodynamika profilů 2022
  Přílohy (placený obsah)
Zde uvedené články jsou součástí on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.
1