Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje
TRANSFORMAČNÍ
TECHNOLOGIE
na téma
Vybrané statě z technických nauk
Datum: 2016-08-02
Jméno:
ISSN 1804-8293 www.transformacni-technologie.cz
Tento sborník obsahuje články z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie. Aktuální verzi článků naleznete na adrese http://www.transformacni-technologie.cz nebo na adresách uvedených na konci každého článku.

Licence

Licence Creative Commons Články jsou původní. Veškerý převzatý obsah je řádně citován. Obsah těchto stránek můžete svobodně sdílet, kopírovat, prezentovat a upravovat za těchto podmínek:

  1. Uznání autorství. Musíte uvést autora práce a další identifikační údaje zdroje (on-line adresa, název, rok zveřejnění, v obrázcích ponechat viditelný copyright autora*).
  2. Zachování autorství. Při prezentacích (např. během výuky, školení atd.) nesmí být záměrně zatajován původní autor a z doprovodného komentáře prezentace nesmí vyplývat jiný autor než ten, který je uveden jako skutečný autor či spoluautor obsahu.
  3. Zachování původního autorství a licence. V případě úpravy obsahu stránek (obrázky, text a další objekty) musíte uvést původního autora a doplnit popisek nebo jinak graficky znázornit změny v obsahu (v obrázcích nelze odstraňovat copyright původního autora*). I upravený obsah musí být dále šířen za stejných podmínek, jaké jsou zde uvedeny.
  4. Nevyužívejte dílo komerčně. Pro komerční využití obsahu nebo jiné využití, než je uvedeno v této licenci, mě kontaktujte.
*Poznámka ke copyrightu
Jestliže chcete použít obrázek ve vyšší kvalitě a bez copyrightu, tak mi napište a určitě se domluvíme. Mohu případně poskytnout i zdrojový soubor ve vektorové grafice, který lze použít k další úpravě.

Obsah

— 1 — Pár vět z algebry — 2 — Jak lze počítáním objevit nová čísla — 3 — Imaginární a komplexní čísla — 4 — Zaokrouhlování čísel — 4 — Rychlé a přibližné výpočty — 4 — Jak rychle sčítat a odčítat bez kalkulačky — 5 — Jak rychle násobit a dělit bez kalkulačky — 6 — O logaritmech — 7 — Násobení a dělení pomocí logaritmické stupnice — 9 — Přibližné výpočty mocnin — 9 — Vzorce — 10 — Iterační výpočet vzorce — 11 — Od vzorců k funkcím — 11 — Grafické vyjádření funkcí aneb analytická geometrie v rovině — 11 — Výpočty vzorců pomocí nomogramů — 13 — Spojnicové nomogramy — 15 — Vytvoření rovnice ze vzorců a jejich řešení — 16 — Úpravy rovnic — 17 — Substituce v rovnicích — 17 — A jak je to s úpravou nerovnic? — 17 — Soustavy rovnic — 18 — Řešení rovnic n-stupně — 19 — Řešení jiných typů rovnic — 20 — Drobná rada na závěr k rovnicím — 20 — Matematické stroje neboli počítače — 22 — Výpočtové metody matematického softwaru — 25 — Goniometrie — 26 — Výpočet a přepočet goniometrických funkcí — 26 — Přibližné goniometrické výpočty — 27 — Cyklometrické funkce — 27 — Stupně nebo radiány? — 28 — Analytická geometrie v prostoru — 29 — Transformace pravoúhlých souřadnic do válcových souřadnic — 30 — Parciální derivace — 31 — Parciální derivace ve válcové soustavě souřadnic — 32 — Totální diferenciál — 33 — Aplikace vektorového počtu v mechanice kontinua — 34 — Gradient skalárního pole — 34 — Totální diferenciál podruhé aneb přírůstek funkce — 35 — Potenciální (konzervativní) vektorové pole — 36 — Rotace vektoru, vírový a nevírový pohyb — 38 — Potenciál rychlosti a proudová funkce — 39 — Divergence vektoru — 40 — Aproximace v logaritmické soustavě souřadnic — 41 — Odkazy
PŘÍLOHY