Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje
TRANSFORMAČNÍ
TECHNOLOGIE
na téma
Pístový parní motor
Datum:
Jméno:
ISSN 1804-8293 www.transformacni-technologie.cz
Tento sborník obsahuje články z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie. Aktuální verzi článků naleznete na adrese http://www.transformacni-technologie.cz nebo na adresách uvedených na konci každého článku.

Licence

Licence Creative Commons Články jsou původní. Veškerý převzatý obsah je řádně citován. Obsah těchto stránek můžete svobodně sdílet, kopírovat, prezentovat a upravovat za těchto podmínek:

  1. Uznání autorství. Musíte uvést autora práce a další identifikační údaje zdroje (on-line adresa, název, rok zveřejnění, v obrázcích ponechat viditelný copyright autora*).
  2. Zachování autorství. Při prezentacích (např. během výuky, školení atd.) nesmí být záměrně zatajován původní autor a z doprovodného komentáře prezentace nesmí vyplývat jiný autor než ten, který je uveden jako skutečný autor či spoluautor obsahu.
  3. Zachování původního autorství a licence. V případě úpravy obsahu stránek (obrázky, text a další objekty) musíte uvést původního autora a doplnit popisek nebo jinak graficky znázornit změny v obsahu (v obrázcích nelze odstraňovat copyright původního autora*). I upravený obsah musí být dále šířen za stejných podmínek, jaké jsou zde uvedeny.
  4. Nevyužívejte dílo komerčně. Pro komerční využití obsahu nebo jiné využití, než je uvedeno v této licenci, mě kontaktujte.
*Poznámka ke copyrightu
Jestliže chcete použít obrázek ve vyšší kvalitě a bez copyrightu, tak mi napište a určitě se domluvíme. Mohu případně poskytnout i zdrojový soubor ve vektorové grafice, který lze použít k další úpravě.

Obsah

PŘÍLOHY